Giá để điện thoại MB107

Liên hệ

Tên sản phẩm: Giá để điện thoại
Mã sản phẩm: MB107
Chất liệu: Mica trong 4 mm
Kích thước: 60 x 80mm

Hotline: 0243 7162 534 - 0243 7162 824