Giá để rờ rơi A5 ngang (TR040)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Giá để rờ rơi A5 ngang
Mã sản phẩm: TR040
Chất liệu: mica trong 3 mm
Kích thước: 210 x 87 x 220mm

Hotline: 0243 7162 534 - 0243 7162 824