Menu tam giác đều (MN067)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Menu tam giác đều
Mã sản phẩm: MN067
Chất liệu: mica trong 2 mm
Kích thước: 184 x 120 x 120mm

Hotline: 0243 7162 534 - 0243 7162 824