Hòm phiếu - HP3020 (HP074)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Hòm phiếu
Mã sản phẩm: HP3020
Chất liệu: mica trong 3 mm
Kích thước: 300x200x220mm

Hotline: 0243 7162 534 - 0243 7162 824