Hòm phiếu - HP3040 (HP079)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Hòm phiếu
Mã sản phẩm: HP3040
Chất liệu: mica trong 3 mm
Kích thước: 270 x 400 x 300mm

Hotline: 0243 7162 534 - 0243 7162 824