Hòm phiếu – HP3030 (HP075)

Liên hệ

Tên sản phẩm: Hòm phiếu
Mã sản phẩm : HP3030 (HP075)
Chất liệu : mica trong 3 mm
Kích thước : 300 x 300 x 300mm

Hotline: 0243 7162 534 - 0243 7162 824