Kệ mica

Liên hệ

Kệ để tờ rơi

Kích thước : 280 x 245 x 120mm

Mica trong và đỏ 2.8mm

Sản phẩm liên quan

Hotline: 0243 7162 534 - 0243 7162 824